Werdam

Testy Centralne

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (ang. central auditory processing disorder lub CAPD) to specyficzne zaburzenie procesu słyszenia.

Zdecydowanie jednak odmienne od głuchoty czy niedosłuchu:

– uszy pracują normalnie,

– wyniki audiogramu są prawidłowe !

Źródło problemu leży głębiej, w centralnym systemie nerwowym –

konkretnie w szlaku słuchowym i korze słuchowej – których zadaniem jest przetworzenie informacji odbieranej przez ucho. 

Przetwarzanie słuchowe to złożony proces, który obejmuje co najmniej pięć aspektów:

 • Różnicowanie dźwięków („Takie same czy różne?”)
 • Rozpoznawanie wzorców dźwiękowych, czyli wyodrębnianie struktur obecnych w strumieniu dźwięków mowy (np.  melodia, wyrazy)
 • Czasowe aspekty przetwarzania informacji słuchowej, w tym:
  • Odróżnianie dźwięków (tak, aby dwa odrębne dźwięki następujące szybko po sobie były słyszane jako odrębne, a nie zlały się w jedną całość)
  • Tzw. maskowanie, w którym percepcja danego dźwięku jest modyfikowana tym, co usłyszeliśmy tuż wcześniej, lub tuż później
  • Integracja informacji słuchowej w czasie (co wiąże się z opisanym wyżej maskowaniem)
  • Różnicowanie kolejności dźwięków („Co było najpierw, a co potem?”)
 • Prawidłowe słyszenie w sytuacji „akustycznego konfliktu”, kiedy jednocześnie docierają do nas dwa odrębne dźwięki
 • Prawidłowe słyszenie w sytuacji, kiedy bodziec dźwiękowy jest słabej jakości (np. cicha mowa słyszana na tle hałasu).

 

Celem testów jest potwierdzenie lub wykluczenie zaburzeń przetwarzania słuchowego, oraz określenie profilu klinicznego w celu wybrania odpowiedniej formy treningu słuchowego.