Werdam

Audiometria Tonalna

Audiometria tonalna  jest to jedna z najczęściej stosowanych metod  badania słuchu. Głównym celem badania  jest ocena progu słyszenia, pozwalająca określić rodzaj oraz stopień ubytku słuchu. W audiometrii tonalnej badanie słuchu polega na pomiarze przewodnictwa powietrznego i kostnego. Wynik  prezentowany jest w postaci krzywych – audiogramu, który przedstawia próg słyszenia.

Opis Badania:

Pacjent siedzi wygodnie w specjalnym wyciszonym pomieszczeniu.  Badający zakłada Pacjentowi słuchawki  na uszy i  przekazuje  tzw. przycisk odpowiedzi.    Do badanego ucha  podawany jest ton  pomiarowy o ściśle określonym natężeniu i częstotliwości. Zadanie Pacjenta polega na sygnalizowaniu przez naciśnięcie przycisku, poziomu, przy którym zaczyna słyszeć jakikolwiek dźwięk. Po wykonaniu badania dla jednego ucha, jest ono powtarzane dla ucha przeciwnego.

Zastosowanie Kliniczne:

  • badania przesiewowe (skriningowe)
  • badania w medycynie pracy
  • badania w diagnostyce laryngologicznej