Werdam

Cennik

Konsultacje

 

Konsultacja Protetyka Słuchu przy zakupie aparatów słuchowych                             bezpłatnie

Konsultacja Protetyka Słuchu ( do 60 minut )diagnoza słuchu + konsultacja            200,00 zł

Wizyta domowa do 20 km                                                                                                          150,00 zł 

Wizyta domowa powyżej 20 km                                                    (kwota ustalana indywidualnie )

Wypożyczenie aparatu  przed zakupem   ( do 2 tygodni )                                                 bezpłatnie

Wypożyczenie aparatu bez zakupu ( cena dezynfekcji aparatów )                                150,00 zł

Badanie korzyści z aparatów słuchowych                                                                             120,00 zł

 

Badania  Słuchu     

  

Audiometria Tonalna                                                                                                                  40,00 zł

Audiometria Słowna                                                                                                                   40,00 zł

Audiometria zabawowa  „Magic”                                                                                            50,00 zł 

Próba nadprogowa SISI                                                                                                               40,00 zł

Behawioralna Audiometria Obserwacyjna                                                                           30,00 zł

Audiometria impedancyjna                                                                                                       60,00 zł

( Tympanometria + odruchy mięśnia strzemiączkowego + test drożności trąbki słuchowej )

Tympanometria                                                                                                                             30,00 zł

Odruchy mięśnia strzemiączkowego                                                                                       30,00 zł

Test drożności trąbki słuchowej                                                                                                30,00 zł

Otoemisja Akustyczna ( DPOAE)                                                                                               80,00 zł

Przetwarzanie Słuchowe -Testy Centralne ( Diagnoza do terapii Neuroflow )           300,00 zł 


Diagnoza obejmuje badania słuchu oraz zestaw testów psychoakustycznych !!!
 

Badanie słuchu Pacjenta obejmuje ( otoskopię, audiometria impedancyjna,otoemisję akustyczną DPOAE, audiometria tonalną, audiometria słowną, określenie progu dyskomfortu słyszenia (UCL)
Badanie słuchu centralnego –  diagnozujących centralne zaburzenia (APD) (TRW, TRS, ASPN-, ASPN-Z, DDT, GDT, DLF-wybrane testy stosowne są  do wieku Pacjenta ) Badania trawają około 60-90 minut !
 

Badanie ABR                                                                                                                                   500,00 zł ( + opłata za  dojazd  )                                                                                            

Badanie ASSR                                                                                                                                 550,00 zł (+ opłata za dojazd )

Badanie ABR i ASSR                                                                                                                      750,00 zł (+opłata za dojazd)

 

 

                                                Badania nocne ABR i ASSR  wykonywane są w domu Pacjenta 🙂

 Jeśli nie uda się wykonać badania ( dziecko nie zaśnie ,lub się wybudza ) płatność za gotowość do badania wynosi 250 zł                                                + opłata za dojazd do Pacjenta, liczona indywidualnie w zależności od odległości !!)

 

Pakiety Badań                

 

Badania dla noworodków i niemowląt   (podstawowy )                                                    150,00 zł                                                                                                (otoskopia,audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego,otoemisja akustyczna ,behawioralna audiometria obserwacyjna)

Badania dla noworodków i niemowląt  (rozszerzony )                                                       550,00 zł                                                                          

(otoskopia,audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego,otoemisja akustyczna ,behawioralna audiometria obserwacyjna , ABR )

Badania dla Dzieci w wieku Przedszkolnym                                                                         150,00 zł

(otoskopia,audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego, otoemisja akustyczna (DPOAE) ,behawioralna audiometria obserwacyjna,audiometria zabawowa” Magic” )

Badania dla Dzieci w wieku Szkolnym                                                                                    200,00 zł

(otoskopia,audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego,test drożności trąbki słuchowej , otoemisja akustyczna,audiometria tonalna,audiometria słowna,przetwarzanie słuchowe -testy podstawowe! )

Pakiet diagnozy Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD  (dla dzieci powyżej 4 r.ż.)  300,00 zł                         

(otoskopia,audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego,test drożności trąbki słuchowej , otoemisja akustyczna,audiometria tonalna,audiometria słowna,, pakiet testów psychoakustycznych diagnozujących zaburzenia centralne APD (TRW, TRS, ASPN-S, ASPN-Z, DDT, FPT, GDT, DLF), konsultacja specjalistyczna, opis
Ważne: o wyborze badań z pakietu dla danego Pacjenta, decyduje specjalista, na podstawie wieku rozwojowego dziecka

 

Badania na potrzeby Medycyny pracy                                                                                     150,00 zł

(otoskopia, audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego, audiometria słowna, audiometria tonalna)

 

Terapie 

Terapia ręki ( 60 minut ) indywidualnie                                                                                  70,00 zł

Trening Słuchu ( 60 minut ) indywidualnie                                                                            70,00 zł

Trening koncentracji uwagi (60 minut ) indywidualnie                                                      70,00 zł

Muzykoterapia ( 60 minut ) grupowe                                                                                       40,00 zł

Choreoterapia ( 60 minut ) grupowe                                                                                        40,00 zł