Werdam

ASSR

Z uwagi na charakterystykę badania ASSR wykonywane jest w domu Pacjenta !

Wywołane słuchowe potencjały stanu ustalonego.

Metoda ASSR umożliwia rekonstrukcje audiogramu i ustalenie progu słyszenia  na częstotliwościach  500 Hz , 750 Hz, 1000 Hz , 2000 Hz, 3000Hz, 4000 Hz, 

Dzięki ASSR możemy, dokładnie dopasować aparaty słuchowe Pacjentom z niedosłuchem.

Badanie ASSR  jest badaniem uzupełniającym badanie ABR co pozwoli na dokładną diagnostykę audiologiczną.

Główną zaletą ASSR jako elektrofizjologicznej obiektywnej metody oceniającej próg słuchu przy stymulacji nawet powyżej 120 dB HL ,jest możliwość badania słuchu u dzieci, choć badanie to można stosować również u dorosłych, zwłaszcza wtedy, gdy współpraca z pacjentem jest utrudniona – osób upośledzonych umysłowo, u symulantów, a także w celach orzeczniczych, w ocenie sprawności aparatów słuchowych oraz w badaniu zawodowych uszkodzeń słuchu.

Do głównych zalet metody ASSR należy specyficzność częstotliwościowa osiągana dzięki zastosowaniu tonów modulowanych, które pobudzają ślimak w węższym zakresie częstotliwości co umożliwia rozróżnienie resztek słuchowych od głuchoty.

Warto podkreślić, że badanie ASSR potwierdza obecność odpowiedzi z drogi słuchowej u niektórych pacjentów z neuropatią słuchową, u których w badaniu ABR nie otrzymano prawidłowego zapisu. 

Badanie ASSR wykonuje się we śnie lub w stanie czuwania.

Aby zachować najlepsze warunki do badania, należy przygotować Pacjenta  w taki sam sposób jak do badania ABR (przewody słuchowe czyste, ucho środkowe bez płynów) :

  • w dniu badania Pacjent powinien zostać wybudzony wcześniej, aby podczas  badania był śpiący i zmęczony,
  • ważne, aby Pacjent  w  czasie podróży na badanie (jeśli wykonywane jest w gabinecie nie zasnął nawet na chwilę ), ( jeśli badanie wykonywane jest w domu,    był bez drzemki w ciągu dnia)
  • Pacjent powinien być przed ostatnim posiłkiem, 
  • po przyklejeniu Pacjentowi  elektrod Rodzice , karmią i usypiają Pacjenta.

Przebieg badania jest identyczny jak w przypadku badania ABR :

Po odtłuszczeniu skóry Pacjentowi przyklejane są 4 elektrody (2x czoło i po 1 za uszami) 

Elektrody  podłączone są  kabelkami  do urządzenia, który rejestruje wyniki w formie wykresu.

Po podłączeniu elektrod, zakładane są słuchawki nauszne lub wewnątrzuszne w przypadku małych dzieci, przez które emitowane są dźwięki.

rejestruje odpowiedzi z pnia mózgu w postaci wykresu fal mózgowych.

Badanie ASSR wykonywane jest na częstotliwościach :

  500 Hz , 750 Hz, 1000 Hz , 2000 Hz, 3000Hz, 4000 Hz.

Badanie razem z przygotowaniem trwa około 1.5 godziny.

W technice ASSR pomiar można wykonywać jednoczasowo dla obu uszu, co skraca znacznie czas badania !!!!!!!