Testy Centralne 

 

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (ang. central auditory processing disorder lub CAPD) to specyficzne zaburzenie procesu słyszenia.

Zdecydowanie jednak odmienne od głuchoty czy niedosłuchu:

- uszy pracują normalnie,

- wyniki audiogramu są prawidłowe !

Źródło problemu leży głębiej, w centralnym systemie nerwowym –

konkretnie w szlaku słuchowym i korze słuchowej – których zadaniem jest przetworzenie informacji odbieranej przez ucho. 

Przetwarzanie słuchowe to złożony proces, który obejmuje co najmniej pięć aspektów:

 

 • Różnicowanie dźwięków („Takie same czy różne?”)

 

 • Rozpoznawanie wzorców dźwiękowych, czyli wyodrębnianie struktur obecnych w strumieniu dźwięków mowy (np.  melodia, wyrazy)

 

 • Czasowe aspekty przetwarzania informacji słuchowej, w tym:
  • Odróżnianie dźwięków (tak aby dwa odrębne dźwięki następujące szybko po sobie były słyszane jako odrębne, a nie zlały się w jedną całość)
  • Tzw. maskowanie, w którym percepcja danego dźwięku jest modyfikowana tym, co usłyszeliśmy tuż wcześniej, lub tuż później
  • Integracja informacji słuchowej w czasie (co wiąże się z opisanym wyżej maskowaniem)
  • Różnicowanie kolejności dźwięków („Co było najpierw, a co potem?”)

 

 • Prawidłowe słyszenie w sytuacji „akustycznego konfliktu”, kiedy jednocześnie docierają do nas dwa odrębne dźwięki

 

 • Prawidłowe słyszenie w sytuacji, kiedy bodziec dźwiękowy jest słabej jakości (np. cicha mowa słyszana na tle hałasu).

 

Celem testów jest potwierdzenie lub wykluczenie zaburzeń przetwarzania słuchowego ,oraz określenie profilu klinicznego w celu wybrania odpowiedniej formy treningu                                                                              słuchowego.

797-004-379

werdam.aparatysluchowe@gmail.com